Niue Public Service Commission - Ofisa Pule Gahua he Fakatufono

 

Niue Public Service Commission

PO Box 125, Alofi, Niue | Phone: +683 4210 | Email: npsc.office@mail.gov.nu 


 
 

Atapana Siakimotu

Chairperson

Email: Atapana.Siakimotu@mail.gov.nu   

Phone: 4210 ext 120

South Wing – Niue Public Service Building, Fonuakula, Alofi, Niue

Sionetasi Pulehetoa

Commissioner  

Email: Sionetasi.Pulehetoa@mail.gov.nu

Phone: 4210 ext 123

South Wing – Niue Public Service Building, Fonuakula, Alofi, Niue

Kevin Jenkins

Commissioner

Email: Kevin.Jekins@mail.gov.nu 

Phone: 4210

South Wing – Niue Public Service Building, Fonuakula, Alofi, Niue